dimecres, 2 d’octubre de 2013

No cal creure massa ni massa poc...Conec entre d'altres tres classes d'ignorants: els qui creuen saber-ho tot, els qui creuen que el que coneixen no pot tenir ningun error, i els qui creuen que ningú pot saber res.

(La imatge és la "F" de filosofia).

dimecres, 7 d’agost de 2013

¿Pels quatre costats? Ho dubto molt...

Hi ha una dita en hebreu, proposada per un amic del Facebook, que diu:

"Qui vol agafar un quadrilàter pels quatre costats, no agafa res".

És un equivalent del famós refrany: "qui tot ho vol, tot ho perd".

dilluns, 20 de maig de 2013

¿Quant dius que val un euro, en cèntims? No sé, no sé...

Hi ha un refrany que diu:

"Ningú dóna un euro per noranta-nou cèntims".

El refrany té vàries interpretacions; una d'elles és la següent: "No et deixis estafar, sigues desconfiat.".Observació: el refrany original era "ningú dóna un duro per quatre pessetes" (en castellà: "nadie da un duro por cuatro pesetas"), però jo he optat, creient que no ho he fet malament, per actualitzar-lo; ¿no m'ha quedat malament l'actualització, oi, no creieu?.

dimarts, 30 d’abril de 2013

Anunci d'eliminació de normes

  1. Queda eliminada la normatació de 2012, així com, per si pogués persistir algun dubte, es manté l'eliminació de versions anteriors de la normatació (eliminades per l'exhortació transitòria derrogatòria de la normatació de 2012) anteriors a la posada en vigor d'aquesta mateixa norma.
  2. Així mateix, queden eliminades totes les altres normes del Cosmos Stoer anteriors a la posada en vigor d'aquesta mateixa norma, en tant en quan no estiguessin eliminades anteriorment, amb la sola excepció de la directriu de les partides d'Umbria.
  3. Aquesta norma s'aplicarà a totes les normes a les que afecti indepenentment que la norma estigui publicada o no (si ja està publicada i encara no eliminada, perdrà tot l'efecte malgrat se'n mantingui la publicació).
  4. Es determina que la norma fou aprovada el 30 d'abril de 2013 i que no afecta a les normes publicades i aprovades amb posterioritat a aquesta data.

diumenge, 14 d’abril de 2013

¿Perquè deixar d'intentar-ho?

Diu un refrany:

- "Qui la segueix, l'aconsegueix".

I és la constància s'ha d'acompanyar per l'optimisme, és molt millor anar armat de força moral... (No sempre tot surt bé però, de fet, hi guanyes si jugues bé les cartes.).