dilluns, 20 de maig de 2013

¿Quant dius que val un euro, en cèntims? No sé, no sé...

Hi ha un refrany que diu:

"Ningú dóna un euro per noranta-nou cèntims".

El refrany té vàries interpretacions; una d'elles és la següent: "No et deixis estafar, sigues desconfiat.".Observació: el refrany original era "ningú dóna un duro per quatre pessetes" (en castellà: "nadie da un duro por cuatro pesetas"), però jo he optat, creient que no ho he fet malament, per actualitzar-lo; ¿no m'ha quedat malament l'actualització, oi, no creieu?.