dimecres, 2 d’octubre de 2013

No cal creure massa ni massa poc...Conec entre d'altres tres classes d'ignorants: els qui creuen saber-ho tot, els qui creuen que el que coneixen no pot tenir ningun error, i els qui creuen que ningú pot saber res.

(La imatge és la "F" de filosofia).